GlobalContact

Katalog teleadresowy lista teleadresowa zawierajaca

Poland 2017
Katalog teleadresowy lista teleadresowa
Katalog teleadresowy
  • Description
  • More Details

Katalog teleadresowy lista teleadresowa zawierajaca
Handel - Usługi - Przemysł - Biznes i finanse - Podróże i turystyka

Katalog teleadresowy lista teleadresowa zawierajaca
Katalog teleadresowy lista teleadresowa zawierajaca - CategoriesBaza firm CD
110,000 Business Sales Leads in 570 Trade Categories
incl. decision makers & email 
No Export Limit/No Print Limit !

Katalog teleadresowy zawiera 110 000 polskich firm, najbardziej aktywnych pod względem handlowym na rynku polskim. Katalog podzielony jest na branże przemysłu i gospodarki oraz na regiony.

W skład katalogu wchodzą następujące pola danych:

Nazwa firmy, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Numer, Imię i Nazwisko właściciela lub osoby do kontaktu, E-mail, Nr telefonu, Nr faks.

Katalog teleadresowy dostępny jest jako całość (wszystkie branże i regiony) lub jako dane wybrane za pomocą konfiguratora.

Baza firm  - Katalog teleadresowy zawierający 110 000 polskich firm i przedsiębiorstw podzielony na branże i podbranże przemysłu i gospodarki oraz na regiony i podregiony (landy i miejscowości)
 Produkt Cena 

  • Handel - Katalog teleadresowy zawierający 38 313 polskich firm i przedsiębiorstw podzielony na branże i podbranże.
  • Usługi - Katalog teleadresowy zawierający 34 756 polskich firm i przedsiębiorstw podzielony na branże i podbranże.
  • Przemysł - Katalog teleadresowy zawierający 14 613 polskich firm i przedsiębiorstw podzielony na branże i podbranże.
  • Biznes i finanse - Katalog teleadresowy zawierający 10 530 polskich firm i przedsiębiorstw podzielony na branże i podbranże.
  • Podróże i turystyka - Katalog teleadresowy zawierający 11 831 polskich firm i przedsiębiorstw podzielony na branże i podbranże.